Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich planów. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie trwonienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie technik lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów.
lean sklep”>lean”>produkty do lean
Także stosunki pracownicze w zakładzie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia rozwiązania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są zbędne dla firmy.

Dodaj komentarz