lean materiały szkolenia

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. lean materiały szkoleniowe Nadrzędnym celem lean managment jest zatem zmniejszenie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i używanych półproduktów. Wykorzystanie metod lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w zakładzie z reguły poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania oceny, które elementy procesów są zbędne dla firmy.